Kære forælder

Tak for din interesse i Efterskolen Epos. På denne side giver vi vores svar på nogle af de spørgsmål, vi af og til bliver stillet af forældre.

Hvad gør jer specielle?

Det specielle ved Epos er, at vi bruger leg og spil som en vigtig del af undervisningen. Leg er den ældste måde at lære på, og gennem legen får man mulighed for at prøve ting af, lave fejl og gøre sig sine egne erfaringer. -Og det, man selv har oplevet, husker man bedre end det, man har fået fortalt. Se eksempler på vores legende undervisning i de korte film vi har lavet, eller læs denne reportage om Epos, som blev trykt i Jysk Fynske mediers efterskolemagasin januar 2020. Du kan også blot gå på opdagelse her på siden og for eksempel læse i vores nyhedsbreve som rummer film, billeder og historier fra vores undervisningsforløb.

Kan man tage sin 9. eller 10, klasses afgangsprøve hos jer?

Ja, vi er en prøveforberedende efterskole. Vi underviser i de samme fag som i folkeskolen, og undervisningen leder frem mod de samme prøver. Vi tilbyder undervisning og prøver på 9. og 10. klassetrin. Vi optager også enkelte 8. klasses elever, men siden de hos os kommer til at følge 9. klasses undervisning, stiller vi særlige krav til 8.-klasses eleveres modenhed og faglige niveau.   

Lærer eleverne det de skal på Epos?

Vi tager fagligheden seriøst, og vi mener at leg og alvor ikke er hinandens modsætninger, men at de går hånd i hånd. Vores ambition er, at elever på Epos slutter året af med et bedre karaktergennemsnit end da de kom. Vi er optimistiske omkring den målsætning, for vi ved at man lærer bedst, når man er motiveret, aktiv og har mulighed for at gøre sig sine egne erfaringer.
Ved afslutning af skoleåret 2016-17 lavede vi lidt statistik for at se, om vi levede op til målsætningen. Vi spurgte eleverne om de vurderede, at de havde fået bedre karakterer på Epos end på deres tidligere skole. 51% af eleverne vurderede at de havde fået lidt bedre eller væsentligt bedre karakterer på Epos, og kun 14% vurderede at de havde fået dårligere karakterer på Epos end på deres tidligere skole. For de sidste 35% var karaktererne enten cirka de samme som på deres tidligere skole, eller også havde de ikke fået karakterer før, og kunne derfor ikke sammenligne. 

Gennem læringsrollespillene får eleverne blandt andet stor træning i at kommunikere mundtligt, og det ser ud til at afspejle sig i de mundtlige eksaminer. Herunder er nogle eksempler på de mundtlige prøvegennemsnit for årgang 2016-17:  

9. årgang: Dansk, 7,25. Engelsk 8,55.
10. årgang: Dansk: 8,8. Matematik: 9,4. Engelsk: 11,1.

Vi er også opmærksomme på, at et efterskoleår også er meget andet end prøver og karakterer, og noget af den vigtigste læring og dannelse, som eleverne tager med sig fra et år på Epos, er den, som ikke kan måles og vejes.

Hvordan gør I med motion på Epos?

Bevægelse er vigtigt – både for kroppens sundhed, men i høj grad også for vores indlæring. Derfor har vi idræt de fleste hverdage, og vi gør meget ud af, at det skal være fedt at have idræt. Elever der f.eks. nåede at blive trætte af fodbold i folkeskolen kan glæde sig over, at de på Epos bliver præsenteret for aktiviteter som kampsport, dans, fægtning, yoga, våddragts-svømning eller ‘levende counterstrike’ (dvs. ‘røvere og soldater’ med nerf-pistoler). Vi har god plads og gode faciliteter at bevæge os på både inde og ude, og vi har en meget sikker blå-flag sandstrand få minutters gang fra skolen.

Hvad siger jeres elever til at at gå på Efterskolen Epos?

Vi har fået meget positive evalueringer. Inden efterårsferien på vores første årgang bad vi eleverne udfylde et spørgeskema om deres første tid på Epos. 90% svarede, at de var gladere for at gå på Epos end på deres tidligere skole, og 10% svarede, at de var lige så glade for Epos som deres tidligere skole. Læs mere om evalueringen. Du kan også klikke her for at læse udtalser fra forældre og elever. 

Hvilken slags lærere har I ansat?

Vi er meget omhyggelige med vores ansættelser af lærere, for Epos har behov for undervisere, der både har fagligheden i orden, og har sans for at undervise gennem leg og spil. Inden vi træffer den endelige beslutning om ansættelse, så indkalder vi de bedst kvalificerede ansøgere til en ansættelsesdag,  hvor de blandt andet deltager i rollespil, teatersport og – ikke mindst – giver et eksempel på, hvordan de underviser. Først derefter træffer vi den endelige beslutning.
Du kan læse om vores ansættelsesproces i blogindlægget “Jeg ville til hver en tid lægge barn til“, som er skrevet af Mette Østerby, afdelingsleder på Sjølundskolen, som deltog i det første ansættelsespanel for Epos. Læs desuden artiklen “Spiller og leger sig til job“, som efterskolebladet bragte om Epos’ ansættelsesforløb, eller hør dette interview med Epos-lærer Nina Hansen. Du kan også gå til siden mød medarbejderne, hvor Epos’ personale præsenterer sig selv.

Hvad er Efterskolen Epos’ historie?

Ideen til Efterskolen Epos opstod hos Mathias Granum, skolens første forstander, og hans partner Alea Moreno. Læs historien om, hvordan Epos blev grundlagt. Du kan også læse blogindlæggene her på siden, og derigemmen få et indtryk af den ånd, der har drevet arbejdet med at starte en skole med legende pædagogik. Start f.eks. med blogindlæggene Overvind frygt i fællesskab og Afskedstale til årgang 1.

Hvad betyder det, at bæredygtighed er en del af jeres værdigrundlag?

Det betyder blandt andet, at vi gør en dyd ud af at servere måltider, som er gode både for elevernes sundhed og for det miljø og den natur, vi er en del af. Vi har bronzemærket i økologi, hvilket betyder, at vores kost er mindst 30% økologisk. Vores køkkenledere laver langt det meste af maden fra bunden, og bruger sunde og så vidt muligt lokale råvarer. Som elev skal man være indstillet på, at vores kostpolitik søger at tage vare på klimaet, hvilket i dagligdagen blandt andet betyder, at vi forsøger at begrænse vores forbrug af oksekød, at vi eksperimenterer med at servere plantebaserede proteinkilder og at nogle måltider hver uge vil være vegetariske. Vi er løbende i dialog med eleverne om, hvad de kan lide at spise, og vi ønsker at sundhed; velsmag; bæredygtighed og tilpasse kulinariske udfordringer skal gå hånd i hånd. 

Siden Epos startede har vi desuden investeret et større beløb i energirenovering af skolens bygninger, og bæredygtighed er en faktor vi tænker ind både når der skal skiftes fyr, skiftes vinduer eller laves nye ventilations-systemer. 

Kan man gå på Epos i mere end ét år?

Hvert år reserverer vi plads til, at et begrænset antal elever kan tage endnu et år på Epos som 2. års elever. At blive 2. års elev er noget man søger om, når man har gået på Epos i nogle måneder. Vi forbereder vores 2. års elever på, at det vil være en anderledes oplevelse at gå på Epos endnu et år med en ny elevgruppe, og vi lægger vægt på, at vores 2. års elever skal være med til at tage lederskab i forhold til at bringe en god kultur med videre til den nye årgang. 

Hvilke dage starter og slutter skoleåret?

Du finder kalenderen for skoleåret i fanen ‘om Epos’.

Hvor kan jeg finde svar på mine andre spørgsmål om Epos?

I vores informationshæfte kan du læse om vores regler og vores politikker, og finde svar på en række praktiske spørgsmål der har med dagligdagen på Epos at gøre. I vores indholdsplan kan du læse om de bagvedliggende pædagogiske tanker, se eksempler på vores valgfag, finde et typisk ugeskema med mere.

Vi kan også anbefale dig at læse i vores nyhedsbreve, hvor du kan se billeder, film og læse historier om undervisningen og livet på Epos.  

 Hvordan kommer vi i kontakt med jer?

I kan kontakte os på tlf. 50 30 41 81 eller e-mail: kontor@efterskolen-epos.dk

Hvordan skriver vi vores barn op?

I kan læse om indskrivningsproceduren her: Skriv dit barn op til Epos. Det er en del af vores indskrivningsprocedure, at man deltager på en af vores camps inden skolestart. Campen giver os et godt grundlag for gensidigt at vurdere, om Epos er den rette skole for jeres barn. Vi holder camps i de fleste af skolernes ferier.

Hvornår kan vi komme på besøg?

I kan f.eks. besøge Epos i en af de ferier, hvor vi afholder en camp. I kan også besøge os til åbent hus på Efterskolernes dag sidste søndag i september eller Efterskolernes aften anden onsdag i Januar. Hold jer orienteret om arrangementer på Epos ved at synes godt om skolens facebookside. I er også velkomne til at komme forbi et andet tidspunkt der passer jer, hverdag eller weekend. Du kan se telefonnummeret og emailadressen til vores indskrivningsansvarlige under ‘kontakt’.

Tak for jeres interesse. Vi se frem til at høre fra jer!

Naja Barkholt - cosplayer, campdeltager og kommende elev.