Hvad koster det?

Det sidste årti er det, på grund af ændringer i tilskuddet, blevet dyrere at sende sit barn på efterskole. Det synes vi på Epos er en skam, for vi mener det er vigtigt, at alle familier har mulighed for at sende deres barn et eller flere år på efterskole.

På Epos holder vi prisen nede blandt andet ved at sørge for, at der ikke kommer store ekstraudgifter, for eksempel i form af dyre studieture, som skal betales af egen lomme.

Desuden giver vi familier mulighed for at søge rabat til opholdet. Dette tilbud er en ekstra rabat som er UDOVER det tilskud, staten giver. Vi giver rabat til familier, som er trængte på økonomien, og grundene til at søge rabat kan for eksempel være arbejdsløshed, skilsmisse eller alvorlig sygdom i familien. Rabatten vil være på mellem 5000-15000 kr. per år, og I kan udtrykke ønske om at søge rabat i forbindelse med indskrivningen.

I prisberegneren herunder kan I se, hvad et år på Epos som udgangspunkt vil koste for jer. Den pris I kan finde der, er prisen FØR I evt. søger yderligere rabat fra Epos.