Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af Persondataloven § 28

Efterskolen Epos behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail eller brev. Vi behandler også personoplysninger om dig, hvis du er tilknyttet Efterskolen Epos, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Efterskolen Epos og vores daglige arbejde.

 

Særligt for elever og forældre, nuværende eller fremtidige:
Hvis du ansøger om at blive elev på Efterskolen Epos, eller er elev eller elevforældre hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk. Personoplysninger, som vi behandler i relation til, at du er elev på skolen, behandler vi for at kunne administrere dit ophold på bedste vis.

I den forbindelse skal vi i medfør af Persondataloven § 28 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig, som indebærer, at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne levere den ydelse, som er relateret til elevens ophold og undervisning på skolen. Elev og forældredata, som Efterskolen Epos er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisnings- og administrative årsager.

For yderligere oplysning om Efterskolen Epos’ behandlingsaktiviteter, henvises til ”Fortegnelses-regnearket C7” – som kan hentes nederst på siden med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen. Under udarbejdelse

Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig, kan du læse mere om i dokumentet C-8 “Intern fortegnelse” nedenfor, der også redegør for formål, hjelmen og lovgrundlaget for behandlingen. Under udarbejdelse

 

Særligt for ansatte eller ansøgere til stillinger:
Hvis du søger en stilling hos Efterskolen Epos, eller er ansat hos os, behandler vi også dine personoplysninger elektronisk.

I den forbindelse skal vi i medfør af Persondataloven § 28 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig, som indebærer, at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold, eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

For yderligere oplysning om Efterskolen Epos´s behandlingsaktiviteter, henvises til ”Fortegnelses-regnearket C-5” – kan hentes nederst her på siden med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen. Under udarbejdelse

Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig kan du læse mere om i dokumentet C-9 “Intern fortegnelse”, som du kan læse nedenfor, der også redegør for formål og lovgrundlaget for behandlingen. Under udarbejdelse

 

Dine rettigheder: Samtykke, indsigt, slettepolitik og klagemulighed
Efterskolen Epos har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Efterskolen Epos videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Efterskolen Epos behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til Efterskolen Epos, samarbejder med os i projekter eller på anden måde kommunikerer med os om spørgsmål, som har relation til Efterskolen Epos og vores arbejde, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.

Hvis du ikke ønsker, at Efterskolen Epos skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger, eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Efterskolen Epos’ behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Efterskolen Epos´s dataansvarlige er:

Inger Surrow, forstander

Efterskolen Epos, Færgevej 5, Fynshav, 6440 Augustenborg

Efterskolen Epos tlf. 50304181, Direkte tlf. 50545467

 

Oversigt over diverse dokumenter og fortegnelser 
Herunder kan få et overblik over Efterskolens Epos´s fortegnelser, politikker og dokumenter vedrørende vores forvaltning og behandling af persondata. Dokumenterne er under udarbejdelse:

 • C-5:   Fortegnelsesark om HR personale 
 • C-7:   Fortegnelsesark om elev og forældredata
 • C-8:   Intern fortegnelse over behandling af personoplysning om elever
 • C-9:   Intern fortegnelse over behandling af personoplysning om HR Personale 
 • C-10: Dokument om sletning af personoplysninger 
 • I-4: Datasikkerhedshåndbog for Efterskolen Epos 
 • I-5: Medarbejdererklæring for Efterskolen Epos 
 • I-6: Retningslinjer og beredskabsplan anmeldelse af brud til Datatilsynet og de registrerede for Efterskolen Epos 
 • H-8: Liste over gældende databehandleraftaler for Efterskolen Epos 
 • D-2: Retningslinjer for sikring af de registreredes rettigheder for Efterskolen Epos 
 • D-3: Interne retningslinjer om oplysningspligt efter artikel 13 for Efterskolen Epos 
 • D-4: Interne retningslinjer om oplysningspligt efter artikel 14 for Efterskolen Epos 
 • G-2: Interne retningslinjer om samtykke fra stillingsansøgere for Efterskolen Epos 
 • G-3: Interne retningslinjer om samtykke for ansatte på Efterskolen Epos 
 • G-5: Samtykke for elever på Efterskolen Epos –

Øvrige dokumenter

 • Persondataloven i praktisk funktion og udmøntelse på Epos