Deadline for at søge om en hjælperplads er 1. september 2023. (Det er muligt at søge igen senere, hvis vi stadig mangler at få hjælperpladser fyldt ud). 

Læs mere om de forskellige camps og events her.

Arrangøransøgning, camps og Nybyggerne. 2023-24

Her kan du søge om at blive medarrangør af camps og Nybyggerne i skoleåret 2023-24.

Formularen er for tidligere elever. Hvis du er NUVÆRENDE elev på Epos og gerne vil hjælpe til med et event, kan du spørge de eposoffer, som står for eventet.
Som hjælper på Nybyggerne deltager du gratis og spiser gratis med på Epos. Tidligere elever der hjælper på camps får desuden deres transport refunderet mod aflevering af bilag/kvitteringer.
Navn(Påkrævet)
Epoet på årgang(Påkrævet)
Hvilke events er du interesseret i at være medarrangør på?(Påkrævet)
Vi sørger for at du ikke kommer på to camps lige efter hinanden. Dvs. du komme ikke til at være hjælper BÅDE i første OG i anden halvdel af efterårsferien, selv hvis du har ønsket begge (for det er for hårdt). Men du må meget gerne ØNSKE begge hvis du er ledig på begge tidspunkter. Du kan læse mere om de forskellige typer camps på Epos' hjemmeside.
Hvis du tilmelder dig et event forventer vi, at du kan være med fra start til slut
For Nybyggerne vil det betyde, at du ankommer fredag aften for at tage del i forberedelserne, og tager afsted søndag ved middagstid. For camps vil det typisk betyde, at du ankommer aftenen inden selve campen starter og er med til afrundsmøde som strækker sig nogle timer efter campen er slut.
Hvor mange events er du maximalt interesseret i at deltage i i det kommende skoleår?

De næste spørgsmål handler om Nybyggerne - udfyld hvis relevant

Nybyggerne - hvilke funktioner er du især interesseret i?
Sæt gerne flere krydser
Her kan du f.eks. skrive, hvis der er specifikke roller du har særligt lyst til at byde ind på. F.eks. "Vil helst spille Stoiker"; "Vil gerne spille Vølven eller en anden rolle, der har in-game lærlinge".
En af grundene til, at Nybyggerne eksisterer, er, at der er hjælpere som er med til at sprede ordet, f.eks. ved at dele flyers ud, hænge plakater op, dele opslag eller invitere specifikke personer, som kunne være interesserede. Måske har du allerede hjulpet med at sprede ordet ifm. et tidligere spil Nybyggerne? -I så fald skriv her, hvad du har gjort:
Nybyggerne: Hjælp med at sprede ordet
Vil du hjælpe med at sprede ordet om dette spil?
Skriv f.eks. hvilken forening/hvilket forum du ville kunne sprede ordet i.

De næste spørgsmål handler om Epos uger og Epos rollespilscamps - udfyld hvis relevant

Epos uger og camps - hvilke funktioner er du især interesseret i?
Forklaring: AKTIVITETSLEDERE er som udgangspunkt arrangører, som har god erfaring med at afholde bordrollespil eller andre aktiviteter. Aktivitetsledere får også køkkentjanser. KØKKENCREW har lidt flere køkkentjanser end aktivitetslederne, men som udgangspunkt ikke mere end 2 om dagen, og køkkencrew kan også afholde (eller deltage) i aktiviteter, men forventes ikke at være gamemaster. PRÆFEKTER er arrangører, som har et særligt blik for deltagernes trivsel. Du kan være præfekt uanset om du er køkkencrew eller aktivitetsleder. Sæt gerne flere krydser.
Beskriv dine erfaringer
Beskriv hvilke aktiviteter du kan byde ind med, og hvad din erfaring er. F.eks. "Jeg medbringer et selvskrevet Fantasy scenarie som hedder X. Jeg har afholdt det før og jeg har et års erfaring med at være GM for en fantasy kampagne."

Tak for det! Husk at trykke på knappen herunder for at færdiggøre formularen. Du bliver ført til en bekræftelsesside og modtager også en bekræftelsesmail.