Vedtægter
Læs vores vedtægter her: Vedtægter for Efterskolen Epos

 

Værdigrundlaget for Efterskolen Epos

  • Efterskolen Epos baserer sit arbejde på anerkendende kommunikation og anerkendende og narrativ pædagogik samt legende læring. Det er centralt for skolen at skabe et motiverende miljø, hvor eleverne drives af en indre glæde ved at lære og bruger deres evner og talenter i et fællesskab.
  • Efterskolen Epos lægger vægt på, at elever og medarbejdere gives mulighed for at sætte sig meningsfulde mål og virkeliggøre deres potentiale.
  • På Efterskolen Epos anses selvindsigt som afgørende for læring.
  • Efterskolen Epos har indsigt gennem leg som en central værdi. Vi tror på at prøve ting af, lave fejl og gøre egne erfaringer. Vi tror på, at man kan lære gennem leg, spil og simulationer.
  • Efterskolen Epos anser kreativitet og glæde ved at skabe som centrale værdier.
  • På Efterskolen Epos anses ejerskab over egen læring og udvikling af lederevner som en værdi. Efterskolen Epos tror på at uddanne unge mennesker til medborgere, der tager aktivt ansvar for det samfund og den verden, de er en del af. Skolen har som en central værdi, at elevernes unikke kvaliteter bringes i spil, i et fællesskab som værdsætter mangfoldighed.
  • Efterskolen Epos tror på bæredygtighed og social ansvarlighed.