Spil dig klog

Legende læring eller ‘gamification’ betyder at vi underviser gennem leg og spil. Det betyder ikke at vi springer over hvor gærdet er lavest ved kun at gøre det sjove, men at undervisningen trækker på den motivation, der ligger i at lege. Det betyder at vi går bort fra de klassiske læringsformer, hvor man lærer isolerede, abstrakte regler med bagdelen i sædet, hvor man kun får en karakter og ikke noget feedback. Vi vil væk fra en undervisning, hvor der er pres på for ikke at fejle, hvilket gør folk mere forsigtige og angste for at træde ved siden af.

Ved gamification er det ok at lave fejl. Kun ved at træde ved siden af kan man lære hvad der ikke virker, og blive klogere på hvad der virker. Hvis man ikke har modet til at prøve og fejle – og derefter lære af sine fejl – kommer man ingen steder. Hvordan lærte vi at tale som små? Ved at prøve os frem. Hvordan lærte vi at bygge med Lego eller køre på cykel? Ikke ved først at læse en teori­bog om Lego eller cykling. Vi gik bare i gang.

På Epos bruger vi cirka halvdelen af tiden på at lave rugbrødsarbejdet – bruge knofedt og virkelig tage fra – og få lært de basale ting i matematik, dansk, tysk osv. Vi værdsætter den tilfredsstillelse der er i virkelig at blive god til noget og kunne se og mærke sine resultater efter en god dags indsats. Den anden halvdel af tiden bruger vi på at sætte vores færdigheder i spil gennem simulation, leg, rollespil og kreative øvelser. Den nye viden sidder først virkelig fast, når vi bruger den i praksis. Vi lærer således om politik ved at spille de forskellige partier i en forhandling; om filosofi ved at spille Kierkegaards mennesketyper; om økosystemer ved at spille ambassadør for en dyre- eller planteart osv.

Dansklærer og ansvarlig for valgfaget Skuespilleren og Fortælleren Mads Lund har i 2021 forfattet denne artikel om undervisningen på Epos. Dokumentet indeholder også elevkommentarer og evaluering:

I en anden verden – undervisning gennem rollespil

Se denne film om gamification på YouTube.

Eller se film fra Epos med eksempler på legende undervisning