Støtte i undervisning og hverdag

Epos er ikke en specialefterskole, men vi kan tilbyde ekstra støtte i det omfang, det kan bevilges fra stat eller kommune. Støtten bliver en integreret del af den daglige undervisning, da det er absolut mest hensigtsmæssigt ift. elevens faglige og sociale udvikling. Eleven bliver således ikke taget ud af undervisningen, men støttes undervejs i processen – både fagligt og socialt. Når det er afgjort, om eleven kan blive optaget, kan vi søge støttetimer og sammen med jer lave en handleplan for, hvordan vi bedst støtter jeres barn i hverdagen på Epos

En anderledes hverdag

Hverdagen på Epos bliver anderledes end den hverdag, som eleverne er vant til nu. Vi har valgt at gøre det sådan, fordi vi mener, det skaber de bedste betingelser for elevernes læring, kreativitet og inklusion i fællesskabet.

Eleverne kommer fx til at bo på skolen, og undervisningen bliver baseret på leg og spil. Undervisningen er ikke opdelt i fag, men organiseret som individuel færdighedstræning og tværfaglige læringsrollespil. Og eleverne er ikke opdelt i klassetrin, men bliver løbende inddelt i grupper ud fra, hvad der giver bedst mening ift. deres læring. Det er en undervisningsform, der er kendetegnet ved differentierede krav, klare regler, og løbende feedback og vejledning til eleverne – både ift. det faglige og det sociale. Det giver nogle nye muligheder og nogle nye udfordringer for eleverne.

Optagelseskrav

Derfor skal alle elever “i praktik” på Epos, før de kan blive optaget på efterskolen. Det betyder konkret, at alle elever skal deltage på en camp, før de kan blive optaget på Epos, så vi, de unge, og I som forældre gensidigt kan vurdere, om Epos er det rigtige tilbud til jeres barn.

Hvis eleverne har særlige behov, så har vi desuden brug for at tale med forældre og elever før en evt. camp, så vi sammen kan finde ud af, hvad eleverne har brug for af støtte på campen og i hverdagen på Epos – både socialt og fagligt.

Som en del af indskrivningsprocessen vil vi også bede jer om at udfylde dette spørgeskema.

Forældre til elever med støttebehov er velkomne til at kontakte Epos angående efterskoleophold.

Efterskolen Epos Gården