Støtte i undervisning og hverdag

Epos er en almen efterskole, som i begrænset omfang optager elever med støttebehov, såfremt der bevilges støttetimer fra kommune og/eller stat. Kontakt vores forstander, hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn kan klare en almindelig hverdag på Epos.

 

En anderledes hverdag

Hverdagen på Epos er anderledes end de fleste andre skolers. Vi har valgt at gøre det sådan, fordi vi mener, det skaber de bedste betingelser for elevernes læring og kreativitet. Desuden er vi overbeviste om, at evnen til at ‘rollespille’ og tackle udfordringer gennem øvelser, hvor man sætter sig i andres sted og samarbejder om løsninger, er vigtige færdigheder i vores moderne samfund.

Vi gør rigtig meget ud af den legende tilgang til undervisningen, for vi tager spil alvorligt! Derfor er undervisningsugerne nogle gange helt dedikerede til temaforløb med rollespil og aktiviteter, der kræver alle elevers deltagelse. Elever med støttebehov bliver inddraget på det niveau, der passer dem, men udgangspunktet for de obligatoriske aktiviteter på Epos er altid deltagelse for alle.

 

Camps

Vi beder alle elever deltage på en camp (et kort kursus) inden skolestart, så den unge kan få en fornemmelse af, hvad Epos står for, og derigennem bedre kan vurdere, om Epos er den rette skole. Læs mere under ‘korte kurser og events’. 

 

Forældre til elever med støttebehov bedes kontakte vores forstander (se under ‘kontakt’) angående efterskoleopholdet.

Efterskolen Epos Gården