Pædagogiske opmærksomhedspunkter

 • Hvis I allerede har udfyldt dette spørgeskema, så behøver i ikke gøre det igen. I kan bare lukke siden.
 • Hverdagen på Epos bliver anderledes end den hverdag, som eleverne er vant til nu. De kommer fx til at bo på skolen sammen med deres værelseskammerat og alle de andre elever. Undervisningen følger ikke et traditionelt skoleskema, men byder på bl.a. morgensamling, holdundervisning, bevægelse og læringsrollespil. Dertil har eleverne ikke kun en fast klasse, men bliver løbende inddelt i grupper ud fra, hvad der giver bedst mening ift. deres læring.
 • Vi har valgt at gøre det sådan, fordi vi mener, det skaber de bedste betingelser for elevernes læring, kreativitet og inklusion i fællesskabet. Det giver nogle nye muligheder og nogle nye udfordringer for eleverne - og vi skal sammen finde ud af, hvordan vi kan støtte eleverne bedst.
 • For at tilrettelægge undervisningen og hverdagen på Epos bedst muligt, vil vi bede jer besvare følgende spørgsmål, så godt I kan. Som sagt bliver hverdagen anderledes på Epos, så det kan være svært at vide på forhånd. Prøv alligevel at komme med jeres bud, og så skal vi nok tilpasse vores støtte i takt med, at vi lærer jeres barn at kende på Epos.
 • Hvis I er i tvivl, så tænk over, 1) hvad jeres barn allerede får støtte til nu; 2) hvad jeres barn burde få støtte til nu; 3) og hvad der bliver udfordrende for jeres barn på Epos. Hvis I mener, jeres barn ikke har brug for støtte, så svar med "intet" i spørgeskemaet. Husk også at udfylde vores indskrivningsformular, så der bliver sat en plads til side til jeres barn.
 • Fx far, mor, forældre, lærer eller anden relation
 • Det kunne være, at eleven fx er særlig sensitiv overfor høje lyde, ikke bryder sig om at blive rørt ved, eller andet med at se, høre, føle, smage, lugte; sansning af balance, temperatur, smerte; eller at eleven har svært ved at se helheder
 • Det kunne være, at eleven reagerer ved at blive forvirret, blive stille, blive vred, gå væk.
 • Skal vi fx helst følge efter og berolige eleven? Eller hellere give dem en pause, og lade dem komme tilbage når de er klar? Hvad er jeres erfaring?
 • Det kunne være bestemte huskelister eller aftaler, som vi måske også kan bruge på Epos
 • Når børn skifter skole, tabes der ofte vigtig viden og erfaring, og det vil vi gerne undgå. Derfor vil vi bede jer om at dele de papirer, som fx skolen eller PPR har lavet. Marker dem nedenfor, og send dem til esben@efterskolen-epos.dk snarest muligt - hvis vi må se dem.
 • Allergier eller intolerancer? Medicinske og psykiatriske diagnoser? Medicin? Fx "½ pille melatonin hver aften mod søvnproblemer"
 • For at tilrettelægge undervisningen bedst muligt, vil vi også gerne have skolens perspektiv på, hvad eleven har brug for. Hvis det er okay for jer, vil vi bede jer om at skrive navn og email på den skole og den lærer, som vi må sende skemaet til her: