Besøgsdag for elever til skoleåret 2022/23
Lørdag den 29. januar 2022 fra kl. 13.00 – 16.00

Hvis du ikke har haft mulighed for at besøge Epos ifm. en camp eller lignende, så kan du besøge os og få en rundvisning på skolen når vi holder besøgsdag d. 29. januar. 

Program for dagen: 

kl. 13.00 Rundvisning ved vores nuværende elever
kl. 14.00 “Introduktion til Efterskolen Epos” ved forstander Inger
Surrow og forretningsfører Rita Nielsen
kl. 14.30 Undervisere, forstander og forretningsfører står klar i
spisesalen til at bespare spørgsmål om efterskolen og
camps.

Der vil hele eftermiddagen være forfriskning i spisesalen.

Tilmelding til besøgsdagen er nødvendig. På tlf. 50304181 eller kontor@efterskolen-epos.dk.