Til konference om læringsrollespil

Kan man lære om grundstofferne i det periodiske system gennem et kortspil? Hvordan designer man et læringsrollespil, så alle eleverne har brug for hinanden for at få succes? Hvilke resultater har danske skoler indtil nu med at inddrage spil i undervisningen?
Det var nogle af de spørgsmål, vi fik svar på i mandags, da en gruppe fra Epos’ skolekreds deltog i en konference om læringsrollespil på Aalborg universitet. Konferencen var tilrettelagt af professor Lisa Gjedde, som gennem de sidste år har forsket i de læringsspil, som bliver anvendt på vores søsterskole Østerskov Efterskole, samt på Skolen ved Gurrevej, Helsingør.
Forskningsprojektet er ikke slut endnu, men de foreløbige resultater er overordentligt positive: Læringsrollespil øger elevernes glæde ved undervisningen, flere elever deltager mere aktivt end i traditionel undervisning, og stoffet er lettere for eleverne at huske på længere sigt.
Bagsiden? Læringsspil er komplicerede og tidskrævende at udvikle, og derfor skal man som lærer synes det er sjovt, for at det giver mening. -Og så i øvrigt lade sig inspirere af hinanden, så ikke alle skoler behøver udvikle alle deres læringsspil helt fra bunden. Netop udviklingen af undervisningsmaterialer er også en del af dette forskningsprojekt, og det bliver spændende at følge med i dette arbejde, og måske bidrage til projektet på sigt.
BILLEDET: Kemi-kortspil hvor man dyster med sine klassekammerater om at konstruere et molekyle, udviklet af Jakob Holm fra Østerskov Efterskole.