Det afgørende elevtal er nået!

Den 4. December klokken 12.58 fik Epos en vigtig anledning til at lade champagnepropperne springe. Der modtog vi nemlig forhåndsindskrivning nummer 40 til Epos’ første elevhold. 40 er et afgørende tal, for det er forudsætningen for den kassekredit, som Merkur Andelskasse vil bevilge os, når Epos starter til sommer. I opgørelsen af elevtallet har vi ikke medregnet de indskrivninger, vi modtog på papir på efterskolernes dag, og som endnu ikke er bekræftet elektronisk – så det reelle tal er måske lidt højere.

HVORDAN SER DET ELLERS UD MED ELEVTILSTRØMNINGEN: I oktober modtog vi 5 indskrivninger, og siden starten af August har vi i snit modtaget halvanden indskrivning om ugen. Hvis vi er så heldige at udviklingen fortsætter i samme tempo, vil vi allerede til marts nå det punkt, hvor vi må tage venteliste i brug. Vores samlede antal indskrivninger er 47, hvis vi medregner de 7 elever, som allerede har skrevet sig op til et ophold fra sommeren 2016 og 2017.

HVAD BETYDER DET FOR EPOS: I den kommende tid vil vi søge fonde til at skifte skolens gasfyr til en mere miljø- og energirigtig varmekilde. Antallet af forhåndsindskrivninger er et vigtigt argument i den proces. Når vi til Januar skal sammensætte Epos’ lærerteam, er det også en fordel, at vi har et godt skøn over elevtallet.

Mange elever venter erfaringsmæssigt med at skrive sig op indtil foråret eller sommeren lige inden skolestart, så vi er meget glade for, at så mange har valgt at reservere plads på Epos allerede nu.

Alea Mayoh Moreno

 

Billedet: Alea Mayoh Moreno, læge, kommende forstanderfrue og Epos’ primære kautionist. Samme dag som vi modtog forhåndsindskrivning nummer 40, fik Alea  ansættelse som læge i almen praksis i Sønderborg fra første marts. Forstanderfamilien, som består af Mathias Granum, Alea Moreno og vores søn Lucas,  flytter til Als til nytår.