Epos interviewet til bladet Efterskolen

Efterskoleforeningen stillede os for nylig fem hurtige spørgsmål om Epos. Det kom der følgende fine artikel ud af, som blev bragt i månedens nummer af tidsskriftet Efterskolen.


 

Ny efterskole vil lege og spille sig til læring

Mathias GranumMathias Granum, initiativtager til Efterskolen Epos og kommende forstander, når skolen åbner på Als i de bygninger som tidligere var Danebod Højskole. På efterskolen Epos bliver eleverne hovedpersoner i hinandens livsfortællinger.

 

Du arbejder på at oprette Efterskolen Epos med fortællinger for livet. Hvad er jeres idé?

Vores ide er at starte en skole, hvor man lærer gennem leg og spil. Vi bruger simulationer og rollespil i undervisningen, fordi vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø, hvor eleverne er aktive og udforskende. Vi vil give eleverne rige muligheder for at prøve ting af, gøre fejl, og lære af deres egne erfaringer. Til det formål er spil og simulationer meget velegnede, fordi de kan give eleverne dynamisk feedback på en måde, som en lærer sjældent har mulighed for.

Hvad møder eleverne hos jer, som de ikke møder andre steder?

Gennem legen og spillet kommer eleverne hos os tættere på virkeligheden, end jeg tror de gør i et almindeligt klasselokale. Vi skal lære om global handel ved at spille sydamerikanske kaffebønder og internationale investorer, vi skal lære om politik ved at spille politiske partier i forhandling om finansloven, og vi skal lære om Søren Kierkegaard ved at spille spidsborgere og etikere. Ved at gå ind og ud af roller, bliver eleverne trænede i at se problemstillinger fra flere perspektiver, og det er en effektiv måde at træne menneskelige kvaliteter som empati og samarbejde.

Hvad er en god efterskole?

En god efterskole er en skole, hvor unge ikke føler et modsætningsforhold mellem at være helt sig selv og være helt en del af fællesskabet. Min oplevelse er, at mange unge i folkeskolen til daglig går rundt og spiller en rolle ud fra et ønske om at ‘passe ind’. Og nogle gange kan rollelisten eller repertoiret af samværsformer være ganske snævert og forudsigeligt. På efterskoler kan der ske noget andet, for ingen kan holde masken 24/7. Epos er en skole, hvor vi gør det til et spil at lege med rollerne, og de masker vi tager på, viser os måske nye sider af os selv, og giver os flere strenge at spille på i vores samvær.

Hvad vil I gerne bidrage med?

Vi vil gerne gribe den enestående mulighed, som efterskolelovgivningen giver for at tænke ud af boksen. Vi håber at kunne bidrage med et kvalificeret bud på, hvordan vi fremover kan levere bedre undervisning til den generation, som nogle kalder ‘generation G’ med reference til Gamer-kulturen. Det er en generation af unge, som er målbart mere intelligente end tidligere generationer, og som fra barnsben har trænet sig selv i at håndtere store mængder af information og interaktivitet. Hvis vi kan levere et undervisningstilbud, som trækker på noget af det bedste fra videnskaben bag spildesign, og hvis vi kan kombinere dette med træning i færdigheder, som kun kan udvikles gennem det levende møde – ansigt til ansigt – mellem mennesker, så har vi leveret det pædagogiske bidrag, vi håber på.

Hvor kommer din inspiration fra?

Epos henter inspiration fra flere kanter. Blandt andet fra Østerskov Efterskole, som indtil videre er den eneste efterskole i Danmark, som baserer størstedelen af deres undervisning på læringsrollespil og simulationsspil. Jeg er også inspireret af True North camps, som har en legende tilgang til det at arbejde med positiv psykologi og relationskompetencer.

Meget af Epos’ pædagogik er desuden hentet fra Fantasmos rollespilscamps, som jeg har ledet de sidste 3 år. Der har vi gjort os vigtige erfaringer med at bruge fortællinger og anerkendende pædagogik til at opbygge et stærkt fællesskab. Mange af de elever der har skrevet sig op til Epos, har deltaget i en eller flere Fantasmos camps.

Teoretisk henter Epos inspiration i den narrative pædagogik, som beskæftiger sig med, hvordan vi mennesker tolker og forstår vores verden gennem fortællinger. Snarere end at være passive tilskuere så ønsker vi, at elever på Epos bliver forfatterne til deres eget livs fortællinger.