Computerprogrammer der sætter turbo på matematik og sprog

“Men lærer de egentlig nok på Epos?”

Det spørgsmål får vi af og til fra forældre, der overvejer at lade deres barn skrive sig op til et år på Efterskolen Epos.

Og til det kan vi kun sige: Ja, det gør de. For vi skal være gode til matematik, tysk, dansk, historie, fysik osv. fordi det er fedt at være god til noget, og fordi det tværfaglige bare bliver meget sjovere, når man har styr på det faglige. Men for at blive rigtig god til noget, skal man både være motiveret og lære på en god måde, og det er derfor vi baserer vores undervisning på gamification og kunsten at lære at lære.

Men hvordan foregår det så i praksis på Epos? Det er ikke bare bagdel-til-sæde undervisning i klassisk forstand, som man kender den fra folkeskolen. På Epos vil vi bruge de mest moderne computerprogrammer til klasseundervisning. De virker nemlig enormt godt i forhold til at ramme eleverne der, hvor de er og tage dem i hånden til steder, de slet ikke turde drømme om.

Matematik gennem KhanAcademy
Tag matematik for eksempel. Et typisk problem er, at læreren ikke har et klart overblik over, hvad hver enkelt elev kan og ikke kan – og eleven ved det knap selv. Det kan være meget demotiverende.

Programmet KhanAcademy har løst dette problem. Her har hver elev en profil, så læreren kan følge alle elevers individuelle udvikling. Eleven prøves af med det samme, for at finde ud af præcis, hvor man ligger. Herfra “fodrer” programmet eleven med de opgaver, der ligger lige for, og udgør næste skridt på en overskuelig sti. Eleven har hele tiden overblik over hvilke færdigheder, der skal trænes for at komme videre. Programmet husker endda, hvilke opgaver man kæmpede med tidligere, og sørger for at sende én påmindelser på det helt rigtige tidspunkt, så evnerne ikke ruster. Herved opstår der ikke “huller” i elevens viden, så man pludselig sidder ubehjælpeligt fast, fordi man ikke fik lagt de basale byggeklodser tidligere. Man bliver hele tiden udfordret det sted, hvor det hverken er for let eller for svært, så man undgår at kede sig eller føle sig fortabt.

Programmet forklarer hvert begreb med en ca. 10 minutters video-sekvens. Man kan se den for sig selv på værelset eller i timen, og man kan se den flere gange, hvis det stadig driller. Andre færdigheder mestrer man måske efter blot at se dem én gang. Derved behøver læreren ikke at bruge tid på at forklare noget på tavlen, som kun er relevant for en lille del af klassen. Nogle skal bruge længere tid end andre, men alle bevæger sig hele tiden fremad. Når eleven har set videoen, skal man løse 10 tilknyttede opgaver i træk for at vise, at man mestrer stoffet. Derefter går man til næste video. Herved laver man hverken for meget eller for lidt. Man lærer nok til at man FORSTÅR det – virkelig forstår det. Og så arbejder man videre – trin for trin, opgave for opgave, begreb for begreb. Matematik bliver forvandlet fra noget der måske gav eleverne koldsved eller fik dem til at falde i søvn til noget, de føler sig seje til. Når matematikken så senere dukker op i et rollespil eller et temaforløb, ved man, hvad man taler om.

Se denne video der forklarer KhanAcademy:

 

Grammatik og udtale gennem Duolingo
Noget lignende gør sig gældende ved sproglæring. De senere år er der udviklet en del fænomenale programmer, der gør for tysk, fransk osv., hvad KhanAcademy gjorde for matematik.

De to bedste sådanne programmer hedder Duolingo og Memrise.

Duolingo er opbygget efter samme princip som KhanAcademy, hvor både lærer og elev har et overblik over elevens fremskridt. Programmet holder eleverne til ilden, så de får trænet sætningsopbygning, grammatik, lytteøvelser og udtale lige der, hvor de har behov for det. Dette giver eleven den basale grundtræning og forståelse, man måske aldrig fik i tysk eller fransk. Her træner man metodisk og målrettet i stedet for at hoppe fra bog til bog, remse til remse og øvelse til øvelse.

Se denne video om Duolingo:

 

Ordforråd gennem Memrise
Men grammatik og udtale gør det ikke alene. Ofte er den største udfordring ved at lære et sprog at få opbygget et ordentligt ordforråd. Hvornår har man lige tid til at terpe de hundredvis af gloser, der skal til for at kunne føre en bare nogenlunde fornuftig samtale? Selv hvis man har tiden, hvordan får man så organiseret alle sine huske-sedler og huskeregler på en måde, så man bevarer gejsten og får fokuseret på de vigtigste ord? Dette problem har Memrise løst. Programmet er en form for avanceret vende-spil, hvor man bruger billed-associationer til at lære nye ord. Når ordene så først er lært, bruger programmet en algoritme til at minde én om at gen-lære ordet på det helt rigtige tidspunkt. Programmet husker, hvad man har det sværest ved, og præsenterer kun én for de ord, man har bedst af at fokusere på netop nu. I stedet for at bruge energi på det praktiske, skal man blot spille spillet, og før man ved af det, har man et kæmpe ordforråd. Nu bliver resten af sproglæringen meget nemmere, fordi man ikke hele tiden går i stå for at slå op i ordbogen.

Det bedste ved Memrise er, at det fokuserer indsatsen helt enormt. Ved blot 2×10 minutters koncentreret indsats om dagen, kan eleven nå utroligt langt. Det forholder sig nemlig sådan med ord-indlæring, at man ikke kan knokle sig i mål på én gang. Dvs. at det ikke nytter noget at forsøge at terpe flere timer i træk. Hjernen kan kun absorbere en meget lille mængde hel ny viden ad gangen. Men hvis man søger for at sprede denne indlæring ud over tid – og holde skruen i vandet et par måneder – vil man se store resultater, selvom den absolutte tid brugt på læring ikke er meget.

Netop dette med den effektive tid er beskrevet i den spændende og rørende artikel “How I learned a language in 22 hours” af den amerikanske journalist Joshua Foer. Han rejste rundt i Congo, og kunne ikke finde en ordentlig tolk, da han ville tale med nogle pygmæer på deres eget sprog – Lingala. Han tog sagen i egen hånd, og ved hjælp af Memrise lærte han sig selv samtlige ord i den eneste Lingala-ordbog, han kunne opdrive. Det tog 22 timer i alt. Han rejste tilbage til Congo og lærte derpå at tale sproget på få uger.

 

Med gode computerprogrammer kan man nå langt. Det kan fokusere og systematisere indsatsen langt mere end traditionel undervisning. Det giver overblik og sikrer, at eleven får de basale ting på plads, så alt det andet bliver nemmere og mere interessant. Men computeren gør det ikke alene. Derfor har vi også dygtige lærere på Epos, der kan sætte de nye evner i spil og tage over der, hvor programmet må slippe. Vores lærere har bedre tid til at hjælpe eleverne individuelt, fordi de netop ikke er bundet af traditionel tavleundervisning.

Så ja, dit barn kommer til at lære nok på Epos – og det bliver sjovt.

Vi ses!