Optagelsesprocedure og vilkår
Man kan reservere plads på Efterskolen Epos ved at indbetale et indskrivningsgebyr og udfylde indskrivningsformularen. Som en del af vores indskrivningsprocedure skal man også deltage på en af vores Epos-uger i en ferie. Epos-ugen er en god lejlighed til gensidigt at vurdere, om Epos er den rette efterskole for eleven. 

Indskrivningsgebyr
For at reservere plads indbetales et indskrivningsgebyr på kr. 1500 kr. Indskrivningsgebyret kan som udgangspunkt ikke refunderes. Gebyret betales dog tilbage i følgende tilfælde:

– Hvis Epos, efter eleven har deltaget i sin Epos-uge, annullerer elevens indskrivning.
– Hvis eleven selv annullerer sin indskrivning indenfor 7 dage efter deltagelse i Epos-ugen.
– Hvis vi afviser eleven fordi vi ikke kan etablere den nødvendige støtte til at få eleven godt og trygt igennem skoleåret. 

Pris
Prisen for et ophold på Efterskolen Epos afhænger af forældrenes indtægt og antallet af søskende. Læs mere om beregning af pris. 

Rabat til særligt trængte familier
Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende for familien – f.eks. alvorlig sygdom eller pludselig nedgang i husstandens indtægt – er det muligt at søge rabat til opholdet ved at udfylde de relevante felter i indskrivningsformularen. Et udvalg af Epos’ ansatte tager stilling til rabatansøgningerne to gange om året: I løbet af foråret og i løbet af efteråret. Prisnedslaget bliver mellem 3000-15.000 kr. per år. I bliver kontaktet hvis udvalget har behov for yderligere oplysninger fra jer.

Skolepenge, første rate
Første rate af skolepengene indbetales 1. Juni. Anden rate indbetales 1. august og derefter indbetales skolepengene hver måned, med sidste rate 1. maj.

 

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen
En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud i nogle dage, vil forældrene – ud over den normale egenbetaling – skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til ca. 2.500-3.000 kr. pr. berørt kursusuge.

Klar til indskrivning?
Hvis ovenstående lyder fornuftigt, og hvis vi fra Epos’ side har givet grønt lys til, at I kan gå videre med indskrivningen, så kan I nu reservere plads på Epos ved at udfylde indskrivningsformularen