Vil du være med til at udvikle fremtidens skole?

Tre lærere søges til bl.a. inklusion, matematik, håndarbejde/kostumer, læringsrollespil, tysk med mere


På Efterskolen Epos er vi i gang med at udvikle en ny pædagogik baseret på leg, spil, anerkendelse og fællesskab. Vi er et ungt og energisk team, og vi søger nye kollegaer, der også brænder for at gøre en forskel med deres arbejde.

Vi søger 3 efterskolelærere til ansættelse fra 1. august 2020. To af stillingerne er barselsvikariater, den tredje er en fastansættelse.

Undervisning på Epos = Legende læring

På Epos bruger vi leg, rollespil og simulationer i undervisningen. Fiktionen og den legende rum giver eleverne et alibi og nogle støttende rammer for at prøve sig frem med nye måder at lære og være på. Det er en undervisningsform, som har vist sig rigtig effektiv ift. at skabe læring, motivation, fællesskab og inklusion (se fx resultaterne fra AAUs omfattende forskningsprojekt på www.rolle-spil.com).

Vi søger medarbejdere, som brænder for Epos’ pædagogiske profil: Legende læring.

Hvem er du:

Du kan undervise i matematik, håndarbejde (kostumer og props til rollespil og cosplay mm.), tysk og/eller yde specialpædagogisk støtte. Hvis du søger den faste stilling er det en fordel, hvis du har erfaring med specialpædagogik/inklusionsarbejde og også gerne med sparring og supervision med personale, der arbejder med støttekrævende unge mennesker. Epos en almen efterskole og rummer omkring 70 elever, heraf ca. 6 specialelever og et antal inklusionselever. 

Du har interesser inden for kreativ formidling, skuespil, spildesign, iscenesættelse, cosplay, eller lignende, der kan bidrage i afviklingen af vores tværfaglige temaforløb og læringsrollespil. 

Derudover er vi interesserede i at se, hvilke andre fagligheder og kompetencer, du ellers kan bidrage med, som fx dansk, naturfag, bygning af rekvisitter eller andet.

Du er uddannet lærer, pædagog, pædagogisk psykolog eller har anden uddannelse og erfaring, der kvalificerer dig til at varetage ovennævnte opgaver.

Tilsyn og kontaktlærer:

En del af dit arbejde kommer til at bestå af tilsynsvagter, dvs. aften- og weekendarbejde. Vi ønsker at ansætte dig, der har lyst til ofte at bruge dine vagter til at sætte gang i aktiviteter eller deltage i elevernes aktiviteter. Det kan være alt lige fra brætspilscafe eller bordrollespil til bålaften eller åbent kostumeværksted.

Du får også glæden af at være kontaktlærer for en håndfuld elever, som du kommer til at have løbende samtaler med og være ansvarlig for skole-hjem kontakten for. 

Inklusionsopgaver:

Som faglærer og kontaktlærer skal du også varetage opgaven med at støtte nogle af de elever, der har brug for ekstra hjælp i undervisningen eller i fritiden. Siden Efterskolen Epos startede i august 2015 har vi hvert år haft 6-8 specialelever samt en række elever med støtte i undervisning eller fritid. Frem for parallel specialundervisning eller 1:1 støtte bruger vi støttetimerne til at sørge for ekstra faglærere i klassen, lektiecafe, boost forløb, ekstra tid til kontaktelever, samtalegruppe, inkluderende bordrollespil og andre tiltag, der gør det muligt for alle eleverne med støttebehov at deltage fuldt i alle obligatoriske aktiviteter (jf. universal design tilgangen). Det har været utroligt at se, hvordan eleverne har rykket sig fagligt, socialt og personligt gennem et år på Epos.

Vi søger dig, som gennem relationsarbejde, udarbejdelse af pædagogiske handleplaner, kreative tiltag, humor, teamwork og en systematisk vedholdende indsats er i stand til at skabe små mirakler med elevernes udvikling. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring og gerne uddannelse i at støtte unge, der bøvler med fx ordblindhed, autisme eller angst-problematikker.

Vi arbejder konstant på at udvikle vores inklusionsindsats (inspireret af bl.a. den narrative og performative pædagogiks fokus på at bryde med vores roller og fortællinger). Vi vil også gerne høre, hvordan du kan bidrage til tilrettelæggelsen og udviklingen af en inklusionspraksis baseret på fællesskab, relationsarbejde, samarbejde, humor og udvikling.

Andre opgavemuligheder

Hvis du har særlige talenter eller færdigheder, som du kunne tænke dig at bringe i spil på Epos, så er der fleksibilitet her til, at du kan være med til at designe din egen opgaveprofil, ligesom du løbende vil have mulighed for at byde ind på forskellige typer af opgaver, der viser sig undervejs. Det kunne f.eks. være udbud af valgfag, design af undervisningsforløb med legende læring eller koordinering af weekendaktiviteter og korte kurser.

Bopæl

Da ansættelsen vil involvere arbejde i weekender og typisk også aftener, vil det være en klar fordel at du bor tæt på Efterskolen Epos. Bor du ikke i nærheden bør du overveje, om du har mulighed for at flytte hertil ifm. ansættelsen. 

Løn og ansættelsesvilkår

-er efter gældende overenskomst for lærere på de frie skoler. Fastansættelsen kan være på fuld tid eller deltid, f.eks. 32 timer. Vikariaterne kan ligeledes være fuldtid eller deltid.

Ansættelsestidspunkt og ansættelsesproces:

Vi tilrettelægger vores ansættelsesproces i en legende ånd. Da vi gerne vil give god tid til at vi kan lære hinanden at kende, inviterer vi udvalgte ansøgere til ansættelsesdag Lørdag d. 2. maj. I løbet af ansættelsesdagen vil vi bl.a. bede dig give os en kort smagsprøve på, hvordan du underviser, og du vil deltage i en række samarbejdsopgaver sammen med andre ansøgere. Vi afholder ansættelsesdagen i en støttende og uformel stemning. Vi tilstræber at give svar om ansættelse i løbet af få uger efter ansættelsesdagen.

Ansøgningsfrist:

Fristen for den skriftlige ansøgning er torsdag d. 16. april kl. 20.00.

Du får svar om, hvorvidt vi ønsker at invitere dig til ansættelsesdagen omkring en uge før ansættelsesdagen. 

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen i dette ansøgningsskema. Det udfyldte ansøgningsskema samt bilag sendes til begge de følgende mails:

eposrekruttering@gmail.com og

tue@efterskolen-epos.dk 

Mere info:

Vil du vide mere om Epos? Start her for at få svar på dine spørgsmål om skolen og hvad vi står for.

Vi glæder os til at høre fra dig 🙂 


Her er et eksempel på et af vores tværfaglige læringsollespil/temaforløb:

Her kan du se billeder fra en hverdag på Epos:

Naja Barkholt - cosplayer, campdeltager og kommende elev.