Tysklærer søges: Vil du være med til at udvikle fremtidens skole?

EN TIL TO LÆRERE SØGES TIL AT BYDE IND PÅ BL.A. TYSK, NATURFAG OG IDRÆT


På Efterskolen Epos er vi i gang med at udvikle en ny pædagogik baseret på leg, spil, anerkendelse og fællesskab. Vi er et ungt og energisk team, og vi søger nye kollegaer, der også brænder for at gøre en forskel med deres arbejde.

Vi søger en til to lærere til ansættelse fra 1. august 2019. Vi ønsker at ansætte dig, der er uddannet lærer, årspraktikant fra Den Frie Lærerskole, eller har anden uddannelse og erfaring, der kvalificerer dig til jobbet. Vi er indstillede på at imødekomme eventuelle ønsker om at arbejde deltid, for eksempel hvis du er årspraktikant og ønsker at ‘dele’ stillingen med en makker. 

Vi skal bruge mindst én tysklærer. Hvis du kan byde ind på undervisningen i idræt eller naturfag vil det være et plus. Derudover er vi interesserede i at se, hvilke andre fagligheder og kompetencer, du ellers kan bidrage med.

 

Undervisning på Epos = Legende læring

På Epos har vi en legende tilgang i fagundervisningen og vores tværfaglige temaforløb, der gør lærestoffet relevant, meningsfuldt og umiddelbart brugbart for eleverne. Det giver eleverne et alibi og nogle støttende rammer for at prøve sig frem med nye måder at lære og være på – uden at de virker dumme eller bliver til grin overfor de andre, som mange har oplevet alt for ofte. Det er en undervisningsform, som har vist sig rigtig effektiv ift. at skabe læring, motivation, fællesskab og inklusion (se fx resultaterne fra AAUs omfattende forskningsprojekt på www.rolle-spil.com).

Vi søger undervisere, som brænder for Epos’ pædagogiske profil: Legende læring.

Det er en styrke hvis du har interesser indenfor:  Drama, fortælling, brætspil, rollespil, kostumer, kreativ formidling eller lignende, der kan bidrage til at udvikle vores tværfaglige temaforløb og læringsrollespil.

 

Tilsyn og kontaktlærer:

En del af dit arbejde kommer til at bestå af tilsynsvagter, dvs. aften- og weekendarbejde. Vi ønsker at ansætte dig, der har lyst til ofte at bruge dine vagter til at sætte gang i aktiviteter eller deltage i elevernes aktiviteter. Det kan være alt lige fra brætspilscafé eller bordrollespil til bålaften eller åbent kostumeværksted.

Du får også glæden af at være kontaktlærer for en håndfuld elever, som du kommer til at have løbende samtaler med og være ansvarlig for skole-hjem kontakten for.

 

Inklusionsopgaver:

Som faglærer og kontaktlærer skal du også varetage opgaven med at støtte elever, der har brug for ekstra hjælp i undervisningen eller i fritiden. Siden efterskolen startede i august 2015 har vi hvert år haft ca. 8 specialelever samt en række elever med støtte i undervisning eller fritid. Frem for parallel specialundervisning eller 1:1 støtte bruger vi støttetimerne til at sørge for mindre klasser, ekstra faglærere i klassen, lektiecafe, boost forløb, ekstra tid til kontaktelever, samtalegruppe, inkluderende bordrollespil og andre tiltag, der gør det muligt for alle eleverne med støttebehov at deltage fuldt i alle obligatoriske aktiviteter (jf. universal design tilgangen). Det har været utroligt at se, hvordan eleverne har rykket sig fagligt, socialt og personligt gennem et år på Epos.

Vi søger dig, som gennem relationsarbejde, kreative tiltag, humor, teamwork og en systematisk vedholdende indsats er i stand til at skabe små mirakler med elevernes udvikling.

 

To-lærer teams

Som led i vores inklusionsindsats foregår meget af vores faglige undervisning på to-lærer teams. Så hvad enten du byder ind på tysk eller naturfag så vil du have en makker, som du underviser sammen med og har mulighed for at sparre med. 

 

Opgavemuligheder

Hvis du har særlige talenter eller færdigheder, som du kunne tænke dig at bringe i spil på Epos, så er der fleksibilitet her til, at du kan være med til at designe din egen opgaveprofil, ligesom du løbende vil have mulighed for at byde ind på forskellige typer af opgaver, der viser sig undervejs. Det kunne f.eks. være udbud af valgfag, design af undervisningsforløb med legende læring eller koordinering af weekendaktiviteter og korte kurser eller camps.

 

Løn og ansættelsesvilkår

-er efter gældende overenskomst for lærere på de frie skoler. Du har mulighed for at arbejde på deltid – f.eks. 30 timer om ugen – hvis du ønsker det. Er du årspraktikant fra Den Frie Lærerskole ønsker vi at være fleksible i forhold til at give dig et timetal, som matcher dine behov, og vi er åbne overfor en model, hvor I er to, der ‘deler’ en stilling.

 

Ansættelsestidspunkt og ansættelsesproces:

Vi tilrettelægger vores ansættelsesproces i en legende ånd. Da vi gerne vil give god tid til at vi kan lære hinanden at kende, inviterer vi udvalgte ansøgere til ansættelsesdag Søndag d. 24. marts. I løbet af ansættelsesdagen vil vi bl.a. bede dig give os en kort smagsprøve på, hvordan du underviser, og du vil deltage i en række samarbejdsopgaver sammen med andre ansøgere. Vi afholder ansættelsesdagen i en støttende og uformel stemning, og dagen plejer i sig selv at være en lærerig og gensidigt inspirerende oplevelse. Vi tilstræber at give svar om ansættelse hurtigst muligt efter ansættelsesdagen.

 

Ansøgningsfrist og ansøgningsskema:

Fristen for den skriftlige ansøgning er søndag d. 10. marts, og kort derefter får du svar om, hvorvidt vi ønsker at invitere dig til ansættelsesdagen d. 24. marts.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen i dette ansøgningsskema (skemaet bliver tilgængeligt her i nær fremtid). Det udfyldte ansøgningsskema samt bilag sendes til begge de følgende mails:

eposrekruttering@gmail.com og tue@efterskolen-epos.dk

 

Mere info:

Vil du vide mere om Epos? Start her for at få svar på dine spørgsmål om skolen og hvad vi står for. Du er også velkommen til at kontakte Epos’ opgaveleder Tue Thinggaard på hverdage indenfor normal kontortid på tlf. 5015 4764 (dog ikke i uge 7) eller per email til tue@efterskolen-epos.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig :)

En håndfuld af dine kommende kolleger i deres hverdagstøj… ;0) 

 


Her er et eksempel på et af vores tværfaglige læringsollespil/temaforløb:

 

 

 

Her kan du se billeder fra en hverdag på Epos: