Fynshav, 16. marts 2023

 

Indkaldelse til generalforsamling på Efterskolen Epos

Torsdag d. 20. april kl. 19.00 i foredragssalen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen foreslår Tage Petersen som dirigent
 3. Bestyrelsen foreslår Claus Jacobsen som referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Forstanderens beretning
 7. Forelæggelse af årsrapport ved formanden
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, vælges for 2 år
 9. Peter Hecquet – ønsker genvalg
 10. Claus Jacobsen – ønsker genvalg
 11. Elin Værge –
 12. Valg af 2 suppleanter, vælges for 1 år.
 13. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 14. Forslag skal være formanden i hænde senest 5. april 2023. Sendes til formand Peter Hecquet: hecquetpeter7@gmail.com
 15. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår at fortsætte med BDO
 16. Eventuelt.

Alle skolekredsmedlemmer er naturligvis velkomne til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, uafhængigt af om man har tilkendegivet det inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og kage samt et lille indslag og tid til at sidde og få en snak.

Vi håber på at se jer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen