INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Vi holder generalforsamlingen på Efterskolen Epos torsdag. d. 19. april klokken 19.00, og det vil glæde os at se dig!

I løbet af aftenen får du mulighed for at se små filmklip fra Epos og høre elever og undervisere fortælle om undervisningen på skolen.

Hanne – vores køkkenleder – vil benytte lejligheden til at rulle sig ud med hjemmebagte boller, ostebord og brødtorter, så vi efter generalforsamlingens officielle del kan fejre dagen på sønderjysk manér.

Vi kommer naturligvis også til at synge nogle sange fra de nyindkøbte højskolesangbøger undervejs, og du vil blive orienteret om de kommende foredragsaftener på Epos.

Vi vil benytte lejligheden til at indkræve kontingent, som er på 150 kr. dog 100 kr. for studerende, pensionister og personer, der ikke har fuldtidsarbejde. Kontingentet betales så vidt muligt inden generalforsamlingen til:

Konto 8401 1267048 (husk at angive dit navn sammen med indbetalingen).

Alternativt kan du betale kontant, når du møder op.

Denne indkaldelse er udsendt i dag per email til alle skolekredsmedlemmer med dagsordenen vedhæftet. Hvis du ikke har modtaget denne mail (og den ikke er i din spam-bakke) så skriv til kontor@efterskolen-epos.dk for at få din mailadresse opdateret i vores system. Se også indkaldelse og dagsorden nedenfor. 

Vi glæder os til at se dig!

På vegne af bestyrelsen,

Mikkel Rode, formand
Mathias Granum, forstander

 

 

 

 

27/3 2018

 

Indkaldelse til generalforsamling på Efterskolen Epos

 Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag d. 19. April kl. 19.00 på Efterskolen Epos i teatersalen.

 (Teatersalen er den store sal med scene og balkon)

Dagsorden:

 1. Valg af referent og dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Forstanderens beretning.
 4. Forelæggelse af årsrapport v. formanden.
 5. Orientering om renoveringsplaner v. formanden.
 6. Mød Epos (En lærer og en elev viser en lille filmstump fra et læringsrollespil og fortæller om undervisningen på Epos. Der er mulighed for at stille spørgsmål).
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Mikkel Rode genopstiller.
 • Kim Ebbehøj genopstiller.
 1. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5. April 2018. Sendes til Mikkel Rode: m@mikkelrode.dk.
 2. Valg af revisor.
 3. Orientering om kommende kulturelle arrangementer på Epos (v. Elin Værge).
 4. Eventuelt.

 

Alle skolekredsmedlemmer er naturligvis velkomne til at stille op til bestyrelsen, uafhængigt af om man har tilkendegivet det inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være en forfriskning og tid til at sidde og få en snak.

Vi håber på at se jer!

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

Genopstiller til bestyrelsen:

 

Formand: Mikkel Rode (født 1974, økonomichef i Dansk Byggeri, uddannet revisor)
Jeg startede med at spille rollespil i midtfirserne og efter gymnasiet været foreningsaktiv, først med en lokal rollespilsforening i Roskilde og senere var jeg med til at starte Landsforeningen Bifrost, hvor jeg var formand i 5 år.

Vi har mange andre kompetente bestyrelsesmedlemmer der sikrer, at Epos bliver forankret i lokalmiljøet. Mit bidrag til Epos er, at sikre forbindelserne til rollespilsmiljøet i resten af landet og være ambassadør for Epos.

 

Kim Ebbehøj (født 1963, afdelingsleder i Augustenborg Ungdomsskole). Arbejder i Sønderborg Ungdomsskole, hvor jeg startede min karriere i 1998, som afdelingsleder i Augustenborg Kommunale Ungdomsskole. I min fritid er jeg Formand for Region Syddanmark i Ungdomsringen. Region Syddanmark har det politiske ansvar for Ungdomsringens årlige rollespilsevent, som vi med stor succes afholder på Epos.

Jeg brænder for det lokale og ofrer gerne noget af min fritid på, at gøre Fynshav mere kendt på verdenskortet. Jeg arbejder til dagligt med unge i alderen 13-18 år og kender derfor rigtig godt til vigtigheden af, at der til stadighed skabes interessante og udviklende tilbud til alle unge i vores samfund.  Inspirerede unge bliver til engagerede unge!