Den Europæiske NVC festival 21.-28. Juli 2018 på Epos  

Den Europæiske NVC festival er en international familieuge med mange forskellige workshops, der har udspring i ikke-vold (Nonviolent communication / NVC). Hensigten er, at øge vores evne til at være i relation med os selv og andre, så relationen er fuld af respekt, varme og ærlighed. Herudover får vi en uge i et sprudlende fællesskab med andre, både børn og voksne. På festivallen plejer der at være workshops i alt fra yoga til konfliktløsning, terapiformer, leg, samarbejde, ærlighed, forældreskab og meget mere. Det er deltagerne selv, der udbyder workshops. For børn og unge er der arrangeret aktiviteter. De unge plejer også at finde sammen og skabe deres eget.  Festivallen er international og derfor foregår det meste på Engelsk. I børneaktiviteterne er der dog voksne der kan flere sprog, herunder dansk.

Se mere om festivallen her


På Engelsk:

The European NVC summer festival

The Festival centers around the practice of the communication process “Nonviolent Communication” (NVC). At the festival people with similar interest meet and learn from each other.  They can give and participate in a wide variety of activities and workshops and for a week live in a community based on the principles of care and respect. The Festival is structured with the Open Space technology, meaning there are no official trainers. Everyone is welcome to offer trainings in whatever subject, not only in NVC.

Read more here