Selvevaluering

I lov om efterskoler og frie fagskoler, fremgår det, at en skole skal gennemføre en selvevaluering af skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Selvevalueringen skal foretages mindst hvert andet år og kan fra år til år tage udgangspunkt i forskellige dele af værdigrundlaget.

Efterskolen Epos har som ny efterskole endnu ikke gennemført sin første selvevaluering. Selvevalueringen bliver tilgængelig her på siden.

 

Evaluering af skolens samlede undervisning

Det fremgår af lov om efterskoler og frie fagskoler, at skolerne regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen på skolens hjemmeside.

Efterskolen Epos har som ny efterskole endnu ikke færdigbearbejdet en evaluering af skolens samlede undervisning. Evalueringerne vil, når de er færdige, blive tilgængelige her på siden.