Karakterer

Her er link til undervisningsministeriets oversigt over karaktergennemsnittene på Efterskolen Epos. Se karaktererne.